Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke trekt voluit de kaart van de digitale transformatie van de jeugdhulp. De komende drie jaar wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd om ‘blended care’ en digitalisering in de jeugdhulp te stimuleren en te versterken. Onder meer een veilige beeldbelapplicatie, een online jongerenprofiel en een gedeelde digitale werkruimte zullen zorgen voor extra mogelijkheden om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen.

‘Blended care’ betekent dat er sprake is van een combinatie van traditionele (face-to-face) en digitale hulpverlening. Door de coronacrisis moest de jeugdhulp midden vorig jaar versneld overschakelen naar digitale communicatie om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. In een sector waar face-to-face-contacten onmisbaar zijn om delicate gesprekken op gang te brengen en een band op te bouwen met ouders, kinderen of jongeren in een kwetsbare situatie, bleek dat allesbehalve evident. Om hulpverleners extra mogelijkheden te geven om kinderen, jongeren en gezinnen zo vlot mogelijk te ondersteunen investeert de Vlaamse regering nu 5 miljoen euro vanuit het relancebudget om een sectorbrede digitalisering te initiëren.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke:“Veel jongeren geven aan dat ze niet goed weten welke informatie er over hen wordt bijgehouden of dat ze niet altijd even vlot toegang hebben tot hun dossier. Via een eigen jongerenprofiel zal een jongere straks zelf kunnen weten wat Opgroeien over hem of haar weet. Zo versterken we op een eigentijdse manier het recht op dossierinzage voor kinderen en jongeren.”

Beeldbelapplicatie en jongerenprofiel

De intensieve digitalisering moet jongeren en ouders meer overzicht en eigenaarschap geven van hun traject binnen jeugdhulp. Daarvoor heeft de Vlaamse regering vier uitgesproken doelstellingen voor ogen heeft:

  • Veilig digitaal communiceren: Beeldbelapplicatie en chatmogelijkheden op maat om veilig te communiceren met kinderen, jongeren en ouders. Er is ook sprake van een verdere uitrol van digitale zittingen op de jeugdrechtbank.
  • Blended care implementeren: Realiseren van een duurzame en doordachte blended care met onder meer een blended care-app en een gedeelde digitale werkruimte voor gezinnen en hulpverleners.
  • Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens voor jongeren: Voor jongeren binnen de jeugdhulp wordt een Jongerenprofiel gebouwd, waar ze een overzicht vinden van hun hulpverleningsgeschiedenis.
  • Samenwerking in netwerken digitaal ondersteunen: In Vlaanderen wordt steeds meer ingezet op netwerken van hulpverlening om zo de geïntegreerde zorg op maat te kunnen bieden. Die samenwerking moet ook op digitaal vlak gestroomlijnd worden.

De vier pijlers waarop minister Beke wil wegen, zijn sterk met elkaar verbonden en zorgen er samen voor dat de jeugdhulp de komende jaren de noodzakelijke stappen kan zetten. Op die manier wil de Vlaamse Regering ook streven naar een meer overzichtelijke registratie en opvolging van alle hulpverlening. Kinderen, jongeren en ouders staan hierbij steeds centraal. De jeugdhulp is immers een heel brede sector met veel verschillende verhalen en perspectieven.

Met dit plan wil de Vlaamse Regering een verschil maken voor iedereen: voor kinderen die in een leefgroep wonen, voor pleegouders die samen met ouders zorgen voor gedeeld ouderschap of voor jeugdhulpverleners die ertoe willen doen in het leven van gezinnen in een kwetsbare situatie. De jeugdhulpsector heeft het afgelopen jaar aangetoond dat er een grote wendbaarheid is om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook deze digitale transformatie vormt een uitdaging, maar minister Beke gelooft ten volle dat dit verhaal een enorme meerwaarde zal betekenen.

Deze middelen moeten het mogelijk maken om de jeugdhulp in één beweging te versterken. Blended care heeft immers grote voordelen. Zeker voor jongeren, die opgroeien in een digitale wereld, is het nodig om hulp dichter bij hun leefwereld te brengen. We willen dat die transformatie niet versplinterd gebeurt, maar zoveel mogelijk integraal wordt aangepakt. Het agentschap Opgroeien zal daarom de opdracht krijgen om de digitale transformatie de komende drie jaar in goede banen te leiden en daarbij alle stakeholders te betrekken. In 2024 moet alles operationeel zijn, maar we zullen al vroeger deelaspecten kunnen opleveren. Zo zal er mogelijks in de loop van 2021 al kunnen worden geëxperimenteerd met Mijn Jongerenprofiel,’ besluit Beke.

Meer info

Bart Croes – Woordvoerder minister Beke – 0485 82 38 58

Carmen De Rudder – woordvoerder minister Beke – 0492 34 60 66