Leopoldsburg

Vooruit met Leopoldsburg!

In oktober 2012 koos u mij als burgemeester. Met een sterk engagement, een groot hart en samen met een fantastische ploeg hebben we Leopoldsburg op de weg vooruit gezet. De werkloosheid is met 25% gedaald, de armoede is met 18% gedaald, we zijn als bestuur 23% zuiniger dan het Limburgs gemiddelde en de criminaliteit is met 35% gedaald.

Ik combineer mijn burgemeesterschap met ‘Brussel’. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar het biedt ook voordelen. En de voordelen maken het verschil. De goede resultaten hadden we niet kunnen boeken zonder mijn contacten met ‘Brussel’. Veel investeringen hadden we niet kunnen doen zonder geld uit ‘Brussel’. Ik Brussel dus veel voor Leopoldsburg. De Vlaamse en federale overheid zijn de grootste werkgever in onze gemeente: mensen die werken in het leger, in de scholen of in de vele zorginstellingen zijn allemaal afhankelijk van beslissingen in Brussel. Denk aan nieuwe gebouwen in scholen, de toekomst van het leger in Leopoldsburg, mobiliteit, … Keuzes waarbij ik een duw in de juiste richting gegeven heb.

Met een fantastisch team en mijn weg in Brussel boeken we dus resultaten. En waarop ben ik het meest fier? Uiteraard ben ik trots dat we eindelijk een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw jeugdhuis zullen hebben, de scouts en chiro kunnen helpen met hun nieuwe lokalen, twee nieuwe kinderopvanginitiatieven kunnen bouwen, nieuwe creatieve ateliers hebben gebouwd, extra fietspaden aanleggen, of een huis van het kind in het nieuwe gemeentehuis kunnen onderbrengen.

Maar het meest fier ben ik op onze inwoners zelf. Meer nog dan in stenen hebben we geïnvesteerd in mensen! We hebben de voorbije jaren kunnen bouwen aan een sterker WIJ-GEVOEL in onze gemeente. De grote groep vrijwilligers voor Buitenbeenpop, De Groote Rappel, Leopoldsburg Zingt, Kamp Swingt Knalt en Blinkt, Kampo Mundo,Spel zonder Grenzen, de nieuwjaarsdrink voor alle inwoners, de wijkwerkingen … Telkens zijn het initiatieven waar de gemeente het voortouw heeft genomen maar die alleen maar succesvol kunnen zijn omdat inwoners er mee hun schouders onder zetten. Elk initiatief werd een succes. En het succes was alleen maar mogelijk omdat u er mee een succes van gemaakt heeft.

Daar past maar één woord voor,

Een grote dankuwel!

De Groote Rappel

Weinig mensen die in onze gemeente wonen, zijn er ook geboren. Hoe zorg je voor een WIJ-gevoel in een jonge gemeente die niet kan terugblikken op een eeuwenlange geschiedenis of op de aanwezigheid van generaties aan families? Met een groot massaspektakel blijkbaar.

In 2016 organiseerden we ‘De Groote Rappel’. 550 vrijwilligers vertelden gedurende 13 opvoeringen de geschiedenis van Leopoldsburg. Dat we dit met vrijwilligers deden en niet met een professionele productie was heel doelbewust. Door vrijwilligers uit de eigen gemeente te betrekken, versterken we immers de verbondenheid tussen mensen.

En dat was de bedoeling van dit massaspektakel: een hele gemeente een gevoel van gemeenschappelijke identiteit geven. We komen met velen van elders maar hebben in onze gemeente wel (een deel van) onze bestemming gevonden. 1 op de 2 inwoners kwam kijken en uiteindelijk ook nog evenveel mensen van buiten de gemeente. Zelfs de premier zakte af om zich te laten onderdompelen in de sfeer van De Groote Rappel. Het opzet was meer dan geslaagd. Als het van ons afhangt, organiseren we dit in 2019 opnieuw!

Buitenbeenpop gered

Elk jaar organiseert de vzw Buitenbeenpop met steun van de gemeente, zowel geld als mankracht, en met een enorme inzet van veel vrijwilligers Buitenbeenpop. Maar zonder de steun van Defensie is dit project niet leefbaar. Enkele jaren geleden dreigde Defensie zijn medewerking op te zeggen. Maar door veel overleg en diplomatie achter de schermen in Brussel en in de gemeente, blijft Defensie dit geweldige initiatief steunen.

“Sinds de start van Buitenbeenpop is de gemeente Leopoldsburg de trouwe partner van Buitenbeenpop. Het geloof van de gemeente in dit evenement voor de personen met een beperking is zeer groot en dat hebben ze de laatste jaren meer dan eens bewezen, zeker toen defensie Buitenbeenpop niet meer wilde ondersteunen. Vanuit de gemeente werden toen alle mogelijke relaties aangesproken om het festival toch te laten doorgaan en dit met veel succes. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat we voor een langere termijn kunnen rekenen op de steun van Defensie. Voor ons is het duidelijk, indien de gemeente zich toen niet onvoorwaardelijk had ingezet voor Buitenbeenpop, dan was er geen festival meer voor personen met een beperking. Hiervoor kunnen we de gemeente niet voldoende bedanken.”
Theo Bellemans, voorzitter Buitenbeenpop

Creatieve ateliers in een nieuw kleedje

Leopoldsburg heeft een eigen Walk of Fame, vol bekende sterren die een link hebben met onze gemeente. Maar ook vandaag loopt er nog heel wat creatief talent rond in onze gemeente. De creatieve ateliers barstten dan ook uit hun voegen. Daarom hebben we aan het cultuurcentrum de creatieve ateliers in een aparte ruimte ondergebracht waardoor het cc meer dan ooit het cultuurcentrum van de regio is. Bovendien kunnen we sinds kort ook een academie voor beeldende kunsten organiseren.

Sporters beleven meer in Leopoldsburg

Aan het zwembad “de Merel” in Heppen kunnen lopers, wandelaars en andere sporters zich uitleven. We hebben de oude fit-ometer helemaal vernieuwd. De oefeningen werden in een nieuw kleedje gestoken. De fi t-o-meter is meteen ook de start voor 3 nieuwe bewegwijzerde loopomlopen (5km, 10km en 15km) doorheen het groene Heppen. En om het plaatje helemaal af te maken werd er ook een fi tpoint geplaatst, met verschillende fi tnesstoestellen. Wie gesport heeft , kan zich nadien ook verfrissen in extra kleedkamers in de sporthal, met nieuwe douches.

”Inzetten op de fysieke en mentale gezondheid van onze Kampenaren, daar gaan we voor!”
Benny Maes

“Sport is niet enkel fysiek trainen, sport is ook teamspirit, samen voor elkaar door een vuur gaan, samenhorigheid. Dit is heel duidelijk te voelen bij de sportdienst en sportraad, waar iedereen helpt bouwen aan een sportief Leopoldsburg.”
Sara Verbeeck, schepen

Over sociale uitkeringen en sociale investeringen

Leopoldsburg kent dezelfde uitdagingen als de mijngemeenten, zoals werkloosheid en armoede. Een grote opdracht, maar één die we overtuigend aanpakken. Vanuit een duidelijke filosofie: sociale uitkeringen moeten sociale investeringen zijn. Voor wat, hoort wat. Mensen die een leefloon krijgen, moeten actief op zoek gaan naar een job. Wanneer ze van elders komen, moeten ze inburgeren en taallessen volgen. Op die manier versterken we hun eigen kansen in de zoektocht naar werk en zijn de uitkeringen ook effectief investeringen. Opnieuw met resultaat: het aantal leefloners in Leopoldsburg is gedaald, terwijl het in de rest van Vlaanderen stijgt.

Eenzelfde verhaal zien we in de werkloosheid. De werkloosheid in Leopoldsburg is met 25 % gezakt. En dat terwijl de afbouw van het leger blijft verder gaan: sinds 2012 werken er 12 % minder mensen in onze kazernes. De sleutel tot ons succes? Mensen niet loslaten. En ervoor zorgen dat de gemeente de leiding neemt in de begeleiding. Zo hebben we samen met de VDAB en een dienstenchequeonderneming opleidingen waarbij we mensen op enkele weken tijd omscholen tot poetspersoneel. Elke deelnemer kon na deze opleiding onmiddellijk aan de slag.

Een van de geslaagde cursisten is Olivier Habimana: “Ik woon sinds een jaar in Leopoldsburg waar ik dankzij de steun van het OCMW kan leven. Ik heb geen diploma en geen vervoer. Maar ik wilde wel aan het werk. Deze opleiding was voor mij een grote kans. Ik ben blij dat ik nu aan de slag ben als poetsman!”

“De werkloosheid is in Leopoldsburg sterker gedaald dan in Limburg en Vlaanderen. Dat is zeker mee de verdienste van gemeente en OCMW Leopoldsburg. Zo hebben we met hen een succesvolle opleiding “schoonmaken aan huis’ georganiseerd voor erkende vluchtelingen en langdurig werkzoekenden, die dankzij deze opleiding een duurzame job kregen bij PWA Huis at Werk. Een echt voorbeeld van samenwerking op lokaal niveau!”
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

De kinderarmoede is een bijzonder grote uitdaging: het gaat vooral om kinderen met alleenstaande ouders en kinderen met ouders van vreemde afkomst. Het gaat niet enkel om geld. Wie thuis geen  Nederlands leert, heeft moeite om te volgen op school. En vaak zijn het net deze ouders die niet beseffen hoe belangrijk het is dat kinderen al vanaf 2,5 of 3 jaar naar school gaan. Daar begint de schoolachterstand.

“Sinds 2012 is de steun aan kansarme gezinnen van Sint-Vincentius uitgegroeid tot een vaste waarde in Leopoldsburg. De samenwerking met alle diensten van de gemeente is een groot pluspunt.”
Jean Vanhaeren (Sint-Vincentius)

“Sinds maart 2016 is er in Leopoldsburg ‘t Kruideniertje. Deze sociale kruidenier is gericht op mensen die het financieel heel moeilijk hebben. Ze vinden er voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten aan een heel lage prijs. Dit zou nooit mogelijk zijn geweest zonder samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers.”
Alois Vangrieken (sociale kruidenier, De Oogst)

We mogen niet alles van de schooljuf verwachten. De betrokkenheid van de ouders is zo belangrijk. Daarom hebben we in Leopoldsburg net geïnvesteerd in die ouderbetrokkenheid. De organisatie Kind en Taal geeft gezinsondersteuning en pedagogische taaltrainingen aan ouders en hun kinderen en ze werkt hiervoor samen met vrijwilligers. Loont dat werk? Jazeker! In 2010 verlieten 17% van onze jongeren de school zonder diploma. Vandaag is dat gezakt tot iets meer dan 11%. Nog steeds te veel, maar we zijn op de goede weg. Voor de volwassenen zonder diploma secundair onderwijs hebben we het infopunt Tweedekansonderwijs opgericht om hen te informeren over de mogelijkheden om alsnog een diploma secundair onderwijs te behalen via het volwassenenonderwijs.

“Dankzij de goede samenwerking met KIND EN TAAL hebben we projecten opgestart om kinderen uit kansarme gezinnen schoolrijp te maken. Door deze zeer vroege opvolging en begeleiding van zowel kind als ouder hopen we de kansen te vergroten voor een betere toekomst van inwoners die het moeilijk hebben in onze gemeente.”
Marc Reynders, schepen Leopoldsburg

“Als school merken we dat kinderen van ouders die beseffen dat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van hun kind meer slaagkansen hebben. Inzetten op ouderbetrokkenheid door samenwerking van de scholen en externe instanties loont hierbij.”
Tim Theunis, directeur Sint-Michiel

Nieuwe gezinnen

Elke gemeente in Vlaanderen wil jonge gezinnen aantrekken. Wij doen het. Leopoldsburg wordt steeds aantrekkelijker om te wonen. Het aantal jonge gezinnen neemt toe. En de gemiddelde koopkracht van deze gezinnen stijgt ook. En die evolutie zal verder gaan. De woningprijzen gaan wel omhoog, maar het blijft betaalbaar.

Dat we jonge gezinnen aantrekken is geen toeval. Het aanbod van betaalbare woningen voor gezinnen is de voorbije jaren gestegen. De plaatsen in de kinderopvang ook. Met meer dan 1/3de! En met de bouw van twee kinderopvanginitiatieven zal de capaciteit nog verder met de helft toenemen!

Mobiliteit

De mobiliteit in onze gemeente is een uitdaging. Die werd nog groter door het rekeningrijden voor vrachtwagens, waardoor vele chauffeurs kozen voor een sluiproute door Leopoldsburg. Daarom hebben we in Brussel geëist en verkregen ook de N73 onder het rekeningrijden valt om de (vooral buitenlandse) vrachtwagens zoveel mogelijk buiten Leopoldsburg te houden. We spraken ook al over het belang van een ontsluitingsweg aan Reigersvliet en de nieuwe gevangenis, om zwaar verkeer uit het centrum te houden. Ten slotte zijn we erin geslaagd de elektrificering van de spoorlijn Mol-Hasselt eindelijk op de agenda in Brussel te zetten. Ze komt in het investeringsplan van de spoorwegen. Leopoldsburg krijgt dan vlottere treinverbindingen. Maar het is ook beter voor de leefbaarheid van onze gemeente, want zware dieselmotoren zijn slecht voor het milieu en voor onze gezondheid.

Een nieuwe economie in ons centrum

Vijf jaar geleden was er géén buurtwinkel in het centrum van Leopoldsburg. Vandaag wel. Andere winkels, brasseries en cafés volgden. Het centrum leeft terug.

Maar dat belet niet dat de uitdagingen groot zijn. Mensen winkelen en shoppen op heel andere manieren dan vroeger. Met een muisklik, of zelfs via de smartphone, bestel je vanalles online. En als we nog eens buitenkomen, dan willen we brede etalages en grote winkelruimten. Het is een dynamiek die de lokale economie in alle steden en gemeenten onder druk zet. Maar dit wil niet zeggen dat je lijdzaam moet toezien. Een handelskern is immers ook een kloppend hart van een gemeenschap. Het gaat niet alleen over commerce. Het is ook een plaats van ontmoeting. Van jong en oud bijvoorbeeld. Zo hebben wij in Leopoldsburg een woonzorgcentrum en serviceflats in het handelscentrum.

Doelbewust: zorg en verzorging werden vroeger weggedrongen naar de rand van een centrum. Hoe minder actief men was, hoe verder men van het actieve centrum werd geduwd. Maar dat is veranderd. Er is ook een heel sociaal leven dat zich hierrond ontwikkelt, van verzorgers die er werken tot de vele vrijwilligers die komen helpen. Het werkt: intussen zijn er op die manier 60 mensen aan de slag in ons handelscentrum. We helpen de handelaars ook. Ze kunnen tot 10.000 euro aan premies ontvangen.

Daarnaast hebben we een centrumcoach aangeworven om het imago van het handelscentrum te versterken en de betrokkenheid en participatie van handelaars te vergroten. Al te vaak was er in het verleden de reflex ‘ieder voor zich’ terwijl een bloeiend handelscentrum staat of valt met een gezamenlijke dynamiek. Verder werkten we aan een beter parkeerbeleid, het aantrekkelijker maken van de publieke ruimte en een versterking van het veiligheidsgevoel. Deze aanpak zorgt voor resultaten. In de horeca en winkels werken vandaag 321 werknemers, 304 zelfstandigen en 26 helpers. Dit zijn er meer dan in 2012.

“Al die initiatieven voor onze economie, dat kan ik als jonge ondernemer alleen maar toejuichen!”
Robbie Eyckmans

“Samen met alle handelaars werken we aan een echte winkelomgeving. Succesverhalen brengen een nieuwe dynamiek en geven de moed om verder te werken aan een echt winkelcentrum.”
Marleen Kauff mann, schepen

“Ik merk dat, sinds de centrumcoach er is, heel wat handelaars met leuke ideetjes komen. We voelen allemaal aan dat dit het moment is om zaken te veranderen en samen voor een positief shopklimaat te gaan in Leopoldsburg!”
Steffi De Block

Een nieuwe brandweerkazerne

In december 2013 vierde Wouter Beke als burgemeester de eerste keer met de brandweerlui hun beschermheilige Sint-Barbara. Tijdens die viering ontving hij een betonblok. Het symboliseerde de eerste steen voor een nieuwe kazerne. Een terechte vraag van onze brandweer. In 1989 verhuisde de brandweer ‘tijdelijk’ naar de voormalige hangar van de technische dienst. Maar tijdelijk bleek eerder definitief. Ondanks vele vragen en gesprekken, kwam er van een nieuwe kazerne niets in huis. Intussen werd de tijdelijke oplossing steeds kleiner met alle investeringen in nieuw materieel, en compleet ongeschikt voor de werking van een modern brandweerkorps. Niet alleen is deze tijdelijke oplossing totaal niet aangepast aan de moderne werking van de brandweer. Maar nu is de kogel door de kerk, en krijgt onze brandweer een gloednieuwe en oververdiende kazerne. Goed voor hen, en vooral voor de mensen die hen nodig hebben.

De nieuwe buurten

In Leopoldsburg erkennen wij buurten: zij kunnen fi nanciële en materiële ondersteuning krijgen. We organiseren in de zomermaanden cultuur in je buurt. Waar het traditionele vereningsleven afneemt, zie je dat het buurtleven stijgt.

Eén van de gelukscriteria van de Verenigde Naties is om binnen 2 kilometer van je woonplaats een bos- of natuurgebied te hebben om er te kunnen verblijven. Dit bewaken we zeer strikt. Eén van de initiatieven die we hebben genomen is het oprichten van een volkstuin of ‘samentuin’. De Craenhofkens - want zo heet het project – is intussen uitgegroeid tot een groene vingersbuurt waar jong en oud vanuit de hele gemeente komen samen tuinieren. Maar eigenlijk gaat het over meer dan dat: ervaringen worden uitgewisseld, klusjes samen opgeknapt, en er is een ongelooflijk groepsgevoel gegroeid.

”De Boskant is duidelijk een inhaalbeweging aan het doen. Met een nieuwe sociale verkaveling zullen er weldra veel jonge gezinnen in staat zijn om een woning aan te kopen dichtbij een bosrijke omgeving. Ook bij de ‘Craenhofkens’ zien we een groot engagement van mensen die samen kiezen voor bewust ecologisch tuinieren.”
Katrien Ozeel

Crematorium in de buurt

Mantelzorgers steunen

Afscheid nemen na een overlijden, is heel ingrijpend. Wat je dan zeker niet wil, is wachten op een overheid. Toch was dat in 2012 het geval. Er was in onze streek geen crematorium, waardoor mensen niet alleen ver moesten rijden, maar ook lang wachten. Meer dan eens werd ik geconfronteerd met een overlijden waarbij het hele afscheid anders verliep dan gewenst omdat men niet terecht kon in een crematorium op het ogenblik dat men dit het liefst had.

Ik kon als kersvers burgemeester van Leopoldsburg dat probleem niet alleen aanpakken. Dus hebben we samengewerkt. 7 gemeenten kozen ervoor om samen een crematorium te bouwen, in Lommel. Binnenkort is de opening. Omdat ook mensen in Leopoldsburg en omgeving op een serene manier afscheid moeten kunnen nemen van familie en vrienden.

Alles voor de jeugd

Het gaat over 2500 jongeren. Zij zijn onze toekomst. Een toekomst die zijn plaats verdient in onze gemeente. Ook letterlijk. Voor de jongsten bouwen we twee nieuwe initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Dit zorgt voor de helft meer kinderopvangplaatsen! Ze liggen bovendien vlakbij scholen, wat het voor ouders veel gemakkelijker maakt. In het nieuwe gemeentehuis komt ook het Huis van het Kind. Dit is de de plek waar jonge ouders terechtkunnen voor alle vragen over opvoeding en kinderen.

Kind en preventie: “Het huis van het kind in het nieuwe gemeentehuis zal een mooie samenwerking worden tussen iedereen wie het goed voor heeft met onze kinderen. We wachten al heel lang op een nieuwe locatie en nu is het zover!”

Via de jeugdvereniging leren jongeren verantwoordelijkheid opnemen, vriendschappen opbouwen, zich in te zetten voor elkaar, om te gaan met hun vrijheid. We ondersteunen dat graag. Voor de Chiro, Scouts Geleeg en Scouts Centrum investeren we daarom 300.000 euro om hun lokalen te vernieuwen. Gedurende tientallen jaren is er de vraag naar een jeugdcentrum. Wij hebben de knoop doorgehakt. Op het militair kwartier van Moorslede komt een nieuw jeugdcentrum. Ook hiervoor trekken we 700 000 euro uit. Voor skaters, steppers en skeelers komt daar ook een nieuw skatepark. En een mooie betonpiste waar allerlei activiteiten, wedstrijdjes en leuke spelletjes kunnen doorgaan.

#éénvoorallenenallenvoordejeugd
#dejeugdisdetoekomst
#jeugdleopoldsburgvooruit!
Aliye Hellings en Jo De Rossi 

Nieuw gemeentehuis

Onze gemeentelijke diensten moeten efficiënt zijn, maar ook gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk. Dat was vroeger niet altijd gemakkelijk: diensten zaten verspreid over verschillende locaties. Bovendien waren onze gebouwen hopeloos verouderd en was een kostelijke renovatie noodzakelijk. Ten slotte moesten we ook op zoek naar een locatie voor het Huis van het Kind. In plaats van te bricoleren en diensten op verschillende plaatsen verder uit te bouwen, kozen we voor een drastische en ambitieuze oplossing. Een totale vernieuwing van het gemeentehuis met een volledig nieuw gebouw. Niet langer versplinterd werken, maar alles en iedereen samenbrengen op 1 plaats. We kiezen daarmee ook voor een duurzame toekomst, want we worden milieuvriendelijker, energiezuiniger en kosteneffectiever. En het beste van al? We betalen dit grotendeels door de verkoop van de oude gebouwen en door het feit dat we nu eff iciënter kunnen werken. Een betere dienstverlening voor onze inwoners, een betere werkplek voor het personeel en een groenere toekomst? Wij zorgen ervoor.

In veel interviews vragen ze mij: “Hoe was Wouter eigenlijk toen jij aan hem les gaf?” Dan vertel ik over hoe hij bescheiden maar kordaat zijn verantwoordelijkheid opnam voor de groep, hoe hij dingen wilde veranderen, acties organiseerde tegen onrecht, achter alles een reden of een doel zocht en dat zijn eerste spreekbeurt als vijftienjarige in mijn klas ging over wat hij later wilde worden: ‘Burgemeester van Leopoldsburg’. Iedereen vond dat toen niet meer dan normaal.
Leo Bormans, inwoner van Leopoldsburg en auteur van internationale bestsellers als ‘Geluk. The World Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’.

Goed bestuur

In veel gemeenten zijn de belastingen de voorbije jaren gestegen. Niet bij ons. En ze liggen bij ons al lager dan gemiddeld. Hoe doen wij dat? Geen geld uitgeven dat we niet hebben. Onze kosten houden we scherp onder controle. Zo zijn onze personeels- en werkingskosten slechts de helft van het Vlaams gemiddelde. In totaal werkt onze gemeente bijna 900 euro per inwoner goedkoper. Dit vraagt wel een strakke organisatie. Door de diensten van gemeente en OCMW in één nieuw gebouw onder te brengen kunnen we in de toekomst nog eff iciënter zijn én ons personeel comfortabel laten werken.

Het heeft ons niet tegengehouden om fors te blijven investeren: meer dan dertig miljoen euro is er geïnvesteerd in twee nieuwe kinderopvanginitiatieven, nieuwe creatieve ateliers, brandweerkazerne, gemeentehuis, crematorium in Lommel, fietspaden, parkings, jeugdcentrum, … En tegelijk hebben we onze schuld naar beneden gebracht. Lage belastingen, zuinig bestuur, veel investeren en dalende schulden: 4 op een rij.

Respect voor ons militair verleden

Er is hard gewerkt om het toerisme en de musea in Leopoldsburg een toekomst te geven. Door de verkoop van de militaire domeinen dreigt ook het militair erfgoed te verdwijnen. Dit erfgoed vertelt ons iets over ons gemeenschappelijk verleden en is dus ook een bouwsteen van een gemeenschappelijke identiteit.

We willen het ‘Paviljoen van de Commandant van de Genie’ uit 1869 en het bijhorende park gebruiken om hier een erfgoedsite te ontwikkelen. Ideaal gelegen naast de verschillende toeristische attracties zoals het Koninklijk Park, de militaire begraafplaatsen, het cultuurcentrum en de centrale kerk. Tegelijk willen we een stuk minder bekende nationale militaire geschiedenis onder de aandacht te brengen. In september 1944 werd immers vanuit Leopoldsburg Operatie Market Garden gestart om Nederland te bevrijden. De operatie mislukte en Nederland bleef nog een jaar janger onder Duitse bezetting.

”Als geboren Kampenaar en ervaren gids kan ik het behoud van het militaire erfgoed alleen maar toejuichen! Leopoldsburg zit vol geschiedenis waar we fier op mogen zijn!”
Jos Wouters

“‘Ons ‘Kamp’ heeft geweldige toeristische waarden. Zet je daarom voluit achter ons project ‘Liberation Garden’. Het is meer dan de moeite waard en ...het zet onze fantastische gemeente met stip op de kaart!”
Rudy Marin, Erkende Gids

’t Is wel geweest ! Op het einde van deze legislatuur heb ik er een termijn opzitten van 53 jaar gemeenteraadslid, ingesloten een ambtstermijn van 30 jaar als burgemeester van Leopoldsburg. Gedurende die tijd heb ik vooral geleerd dat het van uitzonderlijk belang is om goede relaties te hebben met Brussel, zoals dat genoemd wordt. Wouter Beke die naast zijn mandaat als burgemeester in onze gemeente, de zware taak op zich neemt als CD&V Voorzitter en parlementslid, is daardoor uitstekend geplaatst om gezien het vrijkomen van de militaire domeinen de vele toekomstmogelijkheden en opportuniteiten voor onze gemeente, van zeer nabij en met de nodige kennis en ervaring uit te buiten en te gebruiken voor het welzijn van onze gemeente en haar inwoners.
Door Steyaert, Ere-burgemeester van Leopoldsburg

Vechten tegen de wet van de sterkste

Alles begint bij voorkomen, want dat is nog altijd beter dan genezen. Als burgemeester heb ik gezorgd voor een extra wijkagent èn een straathoekwerker. Dat zijn mensen die de vinger aan de pols houden, problemen op tijd zien en zo maken dat we erop kunnen inspelen. Er kwam camerabewaking. En we voerden GAS-boetes in. Niet om mensen te koeioneren, wel om echte overlast aan te pakken. We deden dit in overleg met jongeren. De jeugdraad steunt onze aanpak. De hele gemeenteraad, inclusief de oppositie, keurde ons GAS-reglement goed.

Maar we zijn ook streng wanneer dat moet. Sinds ik burgemeester ben, zijn de inbraken met 30% gedaald, winkeldiefstallen met 58%, fietsdiefstallen zelfs met 63%. Ook straatracers hebben we aangepakt. De resultaten zijn niet min. De criminaliteit is gezakt met 35%. We doen hiermee een pak beter dan de meeste andere Vlaamse en Limburgse gemeenten.

De voorbije jaren liepen er in onze gemeente proefprojecten rond bestuurlijke handhaving. Een moeilijke term, die erop neerkomt dat de gemeente zelf een grotere rol opneemt in het veiligheidsbeleid. Alle diensten van Leopoldsburg, politie, justitie en inspectiediensten (zoals sociale inspectie) delen informatie en houden samen razzia’s indien nodig. Waarom? Omdat overtredingen en criminele feiten vaak samen voorkomen. Zo pakten we ook huisjesmelkers aan, die krotten verhuren. We verplichtten hen die woningen te renoveren, en tegelijk hielpen we de huurders in de zoektocht naar een nieuwe thuis. Wat ons ook altijd gelukt is. Onze aanpak is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.

"Leopoldsburg moet een gemeente zijn, waar iedereen zonder zorgen op straat kan komen. Anders regeert de wet van de sterkste, of degene met de grootste mond. Zonder duidelijke regels en controle erop, gaan sommigen denken dat ze alles mogen. Het vraagt een globale aanpak, en ik ben trots op de resultaten die Wouter geboekt heeft."
Jos Drees

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.