CV

Gegevens:

Geboren te  Lommel op 9 augustus 1974

Gehuwd sinds 1999 met Leen Desmyter

Vader van Warre (2004°), Mine (2006°) en Nette (2011°)

 

Studies (diploma's):

 • Doctor in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2004)
 • Doctorandus in de Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1999)
 • Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel (1998)
 • Licentiaat in de Politieke Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996)

Beroep:

 • deeltijds vrijwillig medewerker Research Fellow aan het Overlegcentrum voor Ethiek (2004-2010)
 • doctor-assistent aan het Overlegcentrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Leuven (2004)
 • vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (2003-2005)
 • assistent aan de Afdeling Politologie, Departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven (1996-2003)

 

Politieke loopbaan:

      Lokaal

 • Burgemeester; bevoegd voor informatie en inspraak, burgerlijke stand, personeel, relaties met Defensie, politie, verkeersveiligheid en brandweer (2013-heden)
 • 1e schepen te Leopoldsburg, schepen van financiën & begroting, onderwijs, huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening (2007-2012)
 • Schepen van Sociale Zaken (2004-2006)
 • Gemeenteraadslid (2001-2003)

        Federaal

 • Partijvoorzitter CD&V sinds 22 december 2010
 • Partijvoorzitter CD&V a.i. (maart 2008 - mei 2008) & (23 juni 2010 - 22 december 2010)
 • Directeur CEDER, studiedienst CD&V (6 januari 2009 - 23 juni 2010)
 • Algemeen Ondervoorzitter CD&V (2003 - 2010)
 • Federaal volksvertegenwoordiger (2014 - heden)
  • Lid van de Commissie Institutionele Zaken
  • Lid van de Commissie voor Landsverdediging
 • Senator (2010 - 2014, rechtstreeks verkozen)
  • Lid van de Commissie Financiën en Economie
  • Lidvan de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen
  • Lid van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
 • Senator (2007 - 2010, rechtstreeks verkozen)
  • Voorzitter Commissie Financiën en Economie
  • Ondervoorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en Boekhouding Politieke Partijen
  • Lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële -en bankencrisis (afgevaardigde van de Senaat)
  • Lid van de opvolgingscommissie Buitenlandse Opdrachten Defensie
  • Lid van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • Lid van het Beneluxparlement (voorzitter commissie Buitenlandse Zaken van het Beneluxparlement)
 • Senator (2004-2007, plaatsvervanger van Stefaan De Clerck)

 

Volg Wouter

Facebook   Twitter LinkedIn Logo Youtube

Twitter