Boeken

Boeken of bijdragen in boeken:

 

    Wouter Beke, Het nieuwe WIJ, pleidooi voor een betrokken samenleving, 2016, UNITAS vzw

    Bestaat er zoiets als de stem van het volk?,  in: W. Beke ea, Recht zal zijn wat ik zeg! Politici over de pijlers van de democratie, Tielt, Lannoo, Maltertuis, 2014, p. 65-70.

    ‘Ook het middenveld moet zich legitimeren’, in: Gert Schuermans (ed.),Politieke Ruimte, 2014, Brugge, Die Keure, p. 13-18.

    Wouter Beke, Open brief aan de Brusselaars, in: Paul Delva, Een Brusselse luis in de Vlaamse pels.  Over de iris en de leeuw, Kalmthout, Pelckmans, 2013, p 233-236

    Wouter Beke, Het Moedige Midden. Voor het versterken van mensen, 2013, Uitgeverij Pelckmans

    Wouter Beke, Het moedige midden, Christendemocratische reflecties, 2,1, 2013,p 77-84

    Wouter Beke, Sociale samenhang op grond van gedeelde normen en waarden, in: christendemocratische reflecties, 1, 2, 2012, p. 19-25.

    Wouter Beke, ‘De C  van het Vlaamse CD&V’, in Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul Van Geest (red), Dood of wederopstanding?  Over het christelijke in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam, 2012, p. 156-161.

    Wouter Beke, de historicus en de politicus, in Luc De Vos, Liber Amicorum, Van alle slagvelden thuis, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2012, p; 118-122

    Wouter Beke, de 4V’s van de christelijke vakbond, in: Working on a dream, 2012, p. 27-31.

    W. Beke, 'tien jaar visie & werkelijkheid' , in visie & werkelijkheid,in: Frank Judo en Micheal Voordeckers (red) toekomstvisies voor de chistendemocratie, Antwerpen, Uitgeverij Pelckmans, 2010, p.217-227.

    W. Beke, "Frank Swaelen, een warme aristocraat", in: Frank Swaelen: Levenslang Engagement, Lannoo, 2009

    W. Beke, Actief burgerschap als voorwaarde voor burgerparticipatie, in: Het burger-ei, Perspectieven op lokale burgerparticipatie, Brussel, Socius, 2008, p. 86-90.

    W. Beke, Klaar voor de Wereld, 2008, CD&V.

    L. Sanders & C. Devos, e.a., Politieke ideologieën in Vlaanderen, Standaard Uitgeverij, 2008, p.237-318

    W. Beke, Gemeenschap van goederen in een liberale samenleving, 2007, Gemeenschap van Goederen.  Augustinus in confrontatie met het heden, Augustijns Historisch Instituut, p. 70-84

    W. Beke, Diriger ou être dirigé, Le Comité National au PSC-CVP (1945-1954), in W. Dewachter & Sam Depauw, Bureaux de partis, bureaux du pouvoir, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2007, p. 113-126

    W. Beke, De mythe van het vrije ik.  Pleidooi voor een menselijke vrijheid, 2007, Uitgeverij Averbode

    W. Beke, Leiden of geleid worden: het nationaal comité in de nieuwe CVP-PSC (1945-1954), in: W. Dewachter & S. Depauw (red.), Een halve eeuw partijbureau in België, Leuven, Acco, 2005, p. 117-130

    W. Beke, De ziel van een zuil, De CVP tussen 1945 en 1968, Leuven, Leuven University Press, 2005, 535 p.

    W. Beke, Living apart together.  Christian Democracy in Belgium,. in: S. Van Hecke & E. Gerard (ed.), Christian Democratic Parties in Europe since the End of the Cold War, Leuven, Leuven University Press, 2004, p. 133-158

    W. Beke, De CVP tussen 1945 en 1968.  Breuklijnen en pacificatiemechanismen in een catch-allpartij, Diss. Doctoraat in de Sociale Wetenschappen, KULeuven, 2004, 449 p.

    W. Beke, L’identité démocrate chrétienne. Etapes dans un processus d’émancipation en relation avec le conservatisme, in: P. Delwit, Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe.  Une nouvelle convergence?  Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2003, p. 25-38.

    W. Beke, e.a., Rondetafelconferentie onderwijs. Werkgroep vrijheid van onderwijs. Eindrapport, 2002, 230 p.

    Wouter Beke. Iedereen sant in eigen stand? Van katholieken naar christen-democraten, in: Wouter Beke ea., Stemtest 2003. Wegwijs in de politieke partijen van België. Van 1830 tot nu. Averbode, Uitgeverij Averbode, 2002, p. 14-18

    W. Beke, pluralisme, kleur bekennen, Brussel, Cepess, 2001, 62 p.

    W. Beke. Tussen politiek en beweging. 50 jaar CVP-jongeren, Brussel, 2001, 31 p.

    E. Gerard en W. Beke. Tussen subsidiariteit en pluralisme.  De CVP en de wetgeving Harmel (1950-1954) , in: E. Witte, J. De Groof en J. Tyssens (red), Het schoolpact van 1958.  Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel-Leuven, VUBPRESS-GARANT, 1999, 497-528

     W. Beke & B. Vannieuwenhuyse, Beveiliging en infrastructuur van politiecommissariaten, Brussel, Politeia, 1998, 197 p.

Volg Wouter

Facebook   Twitter LinkedIn Logo Youtube

Twitter