Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wouter Beke

Kabinetschef

Katrien Van Kets

Adjunct-kabinetschefs

 • AKC Gezondheidszorg: Ellen Thielens
 • AKC VSB en Financiën: Mattias Willems
 • AKC Welzijn en Jeugd: Thierry Taverna

Team VSB en Begroting - AKC Mattias Willems

 • Raadgever Personen met een Handicap: Kurt Asselman
 • Raadgever VSB en Financiering ouderenzorg: Clara Van den Broeck

Team Gezondheidszorg - AKC Ellen Thielens

 • Raadgever Ziekenhuizen en Zorgberoepen: Niko Gobbin
 • Raadgever Woonzorg, Mantelzorg en Dementie: Ann Truyens
 • Raadgever Geestelijke gezondheidszorg en Suïcidepreventie: Tineke Oosterlinck
 • Raadgever Sociaal overleg, Zorginnovatie en Werkzorg:  Evelien De Ras
 • Medisch raadgever: Michaël Callens

Team Welzijn en Jeugd - AKC Thierry Taverna

 • Raadgever Armoede en Sociaal werk: Bert D'hondt
 • Raadgever Justitie en Juridische dossiers: Toon Vandeurzen
 • Raadgever Gezinsbeleid: David Vits

Team Algemeen beleid 

 • Onderwijs, Omgeving, Mobiliteit, Integratie en inburgering, Welzijnsturbo: Thomas Vints

 • Welzijn, lokale besturen: Erik Van Roelen
 • Wonen, Economie, Innovatie, Cultuur, Erfgoed, SALK: An Christiaens

Communicatie - coördinator Bart Croes

 • Woordvoerder: Carmen De Rudder & Bart Croes

 • Externe relaties: Fran Verbruggen

 • Kaat Van Reusel
 • Elke Simons

Woordvoerder

Carmen De Rudder
Bart Croes

Kabinetssecretaris

Jonathan Cardoen

Privésecretaris minister

Tim Van Werde