Beleidsnota 2019-2024

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding voor de periode 2019-2024. Deze nota geeft mijn visie weer.

Link: beleidsnota 2019-2024