Wouter Beke

Zorginspectie publiceert momenteel op haar website al verschillende inspectieverslagen en beleidsrapporten. Daarnaast bezorgt…

Lees meer

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat de Vlaamse Regering de huidige praktijken rond interlandelijke adoptie grondig onderzoekt…

Lees meer

Bij de start van het academiejaar verwachten de universiteiten en hogescholen een niet onbelangrijk aantal nieuwe studenten uit…

Lees meer

Deze zomer heeft het expertenpanel inzake interlandelijke adoptie haar conclusies neergelegd in een eindrapport. Het eindrapport…

Lees meer

De Vlaamse Regering wil duurzaam voedselgebruik stimuleren en ervoor zorgen dat overschotten uit onder meer de handel, de horeca…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft beslist om een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmateralen aan te leggen voor de komende…

Lees meer

Een aantal weken geleden werd ons land getroffen door zware overstromingen. Intussen zijn heel wat initiatieven opgestart om in…

Lees meer

De ‘chat na seksueel geweld’, een online hulplijn voor slachtoffers van geweld, werd begin 2019 opgericht als federaal…

Lees meer

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft beslist om 150.000 dosissen van AstraZeneca te schenken aan die…

Lees meer