Het is een herboren Wouter Beke die spreekt. Dat de Vlaamse bovenarmen vlot bloot gaan voor het vaccin, doet de belaagde…

Lees meer

De Vlaamse Regering investeert 30 miljoen euro per jaar (met een gemiddelde loopperiode van 30 jaar) bijkomend in de…

Lees meer

De komende maanden zullen er naast de 5 bestaande maar liefst 25 nieuwe OverKophuizen opstarten in Vlaanderen en Brussel. Zo…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft enkele belangrijke initiatieven goedgekeurd die mee aan de basis zullen liggen van de nieuwe richting…

Lees meer

Tot op vandaag nemen nog heel wat mantelzorgers thuis de zorg op voor hun kind of familielid met een handicap, dat in het…

Lees meer

Beschikken over een eigen budget om je zorg en ondersteuning mee te organiseren, is voor velen een belangrijk moment. Dat moment…

Lees meer

Vlaanderen heeft – in vergelijking met andere landen en regio’s – een hoog suïcidecijfer. Daarom wordt er sinds midden jaren…

Lees meer

Deze en volgende week worden bijna een half miljoen Vlamingen gevaccineerd, maar ondertussen blijft het aantal besmettingen in…

Lees meer

Kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang zijn een onmisbare schakel in de begeleiding en opvoeding van…

Lees meer