Wouter Beke

Al sinds de start van de vaccinatiecampagne koos de Vlaamse overheid voor transparantie over de vaccinatiegraad bij de groepen…

Lees meer

De zorgraden, de organisaties die samenwerking rond zorg en welzijn in elke eerstelijnszone organiseren, kregen vorige zomer de…

Lees meer

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de verdere uitrol van het Geïntegreerd breed Onthaal (GBO) in heel Vlaanderen goed. In 2020…

Lees meer

De Vlaamse Regering besliste in april dit jaar om de samenwerkingsverbanden ‘één gezin - één plan’ (1G1P) uit te rollen over…

Lees meer

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep ‘Zorgzame buurten in…

Lees meer

21 buitengewone internaten die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen zullen een volwaardige plek krijgen binnen het…

Lees meer

Op 14 maart kondigde Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke aan dat we elke volwassen Vlaming wilden een…

Lees meer

Onze vaccinatiecampagne in Vlaanderen is een succes. Met een vaccinatiegraad van 86% eerste prikken (18+) behoort Vlaanderen tot…

Lees meer

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke wil inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning van…

Lees meer